неделя, 31 януари 2010 г.

Любовният живот при тролите, или урок по практическа геология

Когато троловете се обичат, те се млатят с големи каменни чукове. Така "омекват" и се предразполагат за това, което следва. Когато тролка открие по нейния трол следи от чужд чук, тогава настава голям скандал... и се млатят с големи каменни чукове.
От една страна, изневерите никога не остават неразкрити и затова троловете не живеят с угризения, а от друга - горното подсказва, че любовта и омразата много си приличат.
Благодарение на тролската анатомия е разрешена една от най-големите загадки на природата - тази за жизнената енергия хри. Тя тече през всички живи организми и е пряко свързана с живота и душата. Хри се превежда като "златна светлина" и има само един начин да бъде наблюдавана. До сърцето на всеки трол има камък, който се държи по различен начин в зависимост от посоката, в която тече хри. Установено е, че когато тролът мрази, камъкът свети с мека зелена светлина. А когато обича, пак свети със същата светлина, но наобратно - свети навътре, вместо навън.
Така се доказва, че любовта и омразата се синтезират в един и същ орган и практически представляват една и съща енергия, която обаче тече в противоположни посоки.
Зеленият камък до сърцето на трола, чувствителен към златната светлина хри, бил наречен хризопрас.

Няма коментари:

Публикуване на коментар